ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.4/5

คลิก ระบบการดูแลฯ ม.4/5

Advertisements

เกษียณอายุราชการ/สพม.28/ยโสธร

งานเกษียณอายุราชการผู้บริหาร-ครู-นักการ ที่สังกัดสพม.28 (เฉพาะจังหวัดยโสธร)โดยครูสุภาพ  แก่นบุบผา

ศิลปหัตถกรรม55

แข่งขันประเภทการขับร้องเพลง งานศิลปหัตถกรรม สพม. 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ครูผู้ฝึกสอน ครูสุภาพ  แก่นบุบผา

อบรมSocial Media

มุทิตาจิต 55

เกษียนอายุราชการ 55

เชิญชวนคณะศิษย์เก่าโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมทุกท่านที่มีความสนใจจะร่วมงานเกษียณอายุราชการครู-นักการ  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประจำปี 2555

เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ครูในดวงใจ และนักการภารโรงที่ให้การบริการพวกเราเสมอมา  รายนามผู้เกษียณอายุราชการประกอบด้วย

1.นายสมศักดิ์  งามสาย  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

2.นางพัชรินทร์  กองศรีมา  ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3.นายสุดสาคร  แสงสว่าง  ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4.นายตุ๊  ประทุมวัน  ตำแหน่งนักการภารโรง  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ด้วยรัก เคารพและห่วงใย

ผลงานนักเรียน-ศิลปะ

This slideshow requires JavaScript.

อ่านเจอบอกเพื่อน

พุทธชยันตี หมายถึง วันแห่งการครบรอบของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการตรัสรู้ หรือมีชัยชนะเหนือกิเลสมารทั้งมวล และทรงเผยแผ่ธรรมะอย่างต่อเนื่องอีกยาวนานถึง ๔๕ ปี จึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ซึ่งบรรจบตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือ วันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ คือวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน) ในปี ๒๕๕๕ นี้ก็นับเป็นการครบรอบ ๒,๖๐๐ ปีพอดี

แต่การนับปีพุทธศักราชนั้น ทางฝั่งประเทศอินเดีย ศรีลังกา นับปีปรินิพพานเป็นพุทธศักราชที่ ๑ แต่ทางประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง นับพุทธศักราชที่ ๑ เมื่อครบวาระ ๑ ปี ฉะนั้นพิธีเฉลิมฉลองพุทธชยันตีของทางฝั่งอินเดีย ศรีลังกา จึงเริ่มขึ้นเมื่อวันวิสาขบูชาปีที่ผ่านมา

แล้วพุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร แท้จริงแล้วหากมิใช้เทศกาลเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ชาวพุทธที่ดีก็ควรปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม หมั่นกระทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส เท่านี้ก็นับว่าประเสริฐอย่างแท้จริง

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลดังกล่าว และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบธงสัญลักษณ์พุทธชยันตีแก่ทุกจังหวัด และวัดสำคัญทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายดัง